Kommunale avgifter

Kemneren skal sørge for at alle skyldnere betaler skatt og avgifter vedtatt av politiske myndigheter. De har ansvar for å kreve inn:

Kemnerkontoret har inkasso og oppfølgingsansvar for ubetalte kommunale fordringer og krav. Hvis du har spørsmål om beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste, må du henvende deg til den avdelingen i kommunen hvor kravet er oppstått.