Kemneren i Drammensregionen

Kemneren i Drammensregionen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Svelvik, Drammen, Røyken, Hurum og Sande.

Kemnerkontoret har ansvaret for å kreve inn skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

Kemneren har informasjonsansvar og veiledningsoppgaver som skal bidra til at innbyggere og næringsliv kjenner sine rettigheter og plikter, og at regelverket blir lettere tilgjengelig.

Kemneren skal yte god veiledning til skattebetalere og betalere av kommunale krav.

Skattekontoret fastsetter hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen (kemner/kommunekasserer) tar seg av innbetalinger og innkreving.

Skatteetaten

Kemneren i Drammensregionen