Personlig skatt

Kemneren gir veiledning og informasjon til personlige skattytere.

Kemneren kan hjelpe deg med spørsmål du måtte ha i forbindelse med din utskrevne skatt, og spørsmål rundt innbetaling av skatt.

Personlig skatt oppstår som en følge av lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt, trygdeutbetaling eller formue. Skatteplikt kan også oppstå ved gevinst av salg.

Innbetaling
Skatten innbetales ved forskuddstrekk i lønns-/trygdeutbetalinger, eller ved utskrevet forskuddsskatt.

Kemneren krever inn
Kemneren har ansvaret for innkreving av personlig skatt, fortrinnsvis restskatt og forskuddsskatt.