Eiendomsskatt


Svelvik kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fra 2010.
 
Eiendomsskattesatsen for 2017 er fastsatt til 2 promille og fastsettes hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Skatten omfatter alle eiendommer (inkl. verk og bruk). Skattetakstene er godkjent av sakkyndig skattetakstnemnd.

Eiendomskatt er innført med hjemmel i Lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 §§ 3 og 4.