Eiendomsskatt


Svelvik kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fra 2010.
 

Avvikling av eiendomsskatt i Svelvik kommune

Kommunestyret vedtok i 2017 opphør av eiendomsskatten fra 1. juli 2018.