Eiendomsskatt


Svelvik kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fra 2010.
 
Eiendomsskattesatsen for 2018 er fastsatt til 2 promille og fastsettes hvert år av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen. Skatten omfatter alle eiendommer (inkl. verk og bruk). Skattetakstene er godkjent av sakkyndig skattetakstnemnd.

Avvikling av eiendomsskatt i Svelvik kommune

Kommunestyret vedtok i 2017 opphør av eiendomsskatten fra 1. juli 2018.

  • 1. termin 2018 (gjelder for januar, februar, mars og april) blir utfakturert i februar med forfall 20.mars
  • 2. termin 2018 (gjelder i 2018 for mai og juni) blir utfakturert i mai med forfall 20. juni.

Eiendomskatt er innført med hjemmel i Lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 §§ 3 og 4.