Svelvik kommune praktiserer meroffentlighet, og gjør all informasjon mest mulig tilgjengelig.

Innsyn i Svelvik kommune

På innsyn.svelvik.kommune.no/application finner du politiske dokumenter, oversikt over styre og utvalg, byggesaker og postlister.