Meldingen sendes som sms til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 0 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» er alt i orden.

Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her:

http://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  (din adresse blir hentet fra andre registere. Kontakt folkeregisteret om du er i tvil om det er riktig)

Du kan kontrollere dine tilleggsoppføringer på www.varslemeg.no  Klikk på 

Tilleggsoppføring/næring

 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Da kan du se hvilken adresse ditt mobilnummer er registrert på i tilleggsregisteret.
 • Ved behov kan du her registrere ditt telefonnummer på flere adresser.

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra Svelvik kommune, gjør en tilleggsoppføring på www.varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24. Svelvik kommune benytter Varsling 24.

På varslemeg.no kan du sjekke alle tilleggsadresser som du ar oppført.

Slik gjør du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer. Om du ikke har lagt inn noe vil denne listen være tom.
 • Her kan du også slette adresser eller legge til flere

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.

 • Nylig har flyttet eller av andre grunner ikke er oppført med telefonnummeret på din adresse
 • Har mobiltelefon registrert på arbeidsgiver
 • Har hemmelig telefonnummer
 • Merk: Bedrifter/organisasjoner må registrere kontaktpersoner med mobilnummer for å kunne motta varsling på virksomhetens adresse