Svelvik kommune bruker digital postkasse ved skriftlig kommunikasjon med innbyggere, firmaer og offentlige virksomheter som selv har opprettet digital postkasse.

Dette gjør vi for å gi bedre service og raskere svar.

Får du post fra kommunen sender vi deg en SMS eller e-post og gir beskjed om at det ligger post i din digitale postkasse. Digital post er kryptert og er derfor en sikker kanal for kommunikasjon.

Forvaltningsloven ble endret i februar 2014 slik at digital kommunikasjon er hovedregelen når offentlige organer (stat, kommune og fylkeskommune) henvender seg til innbyggere og offentlige organer. Om innbyggere ikke ønsker digital kommunikasjon, må innbyggeren selv reservere seg mot dette.

Privatpersoner

Har du som innbygger valgt en digital postkasse vil vi sende til denne uavhengig om det er Altinn, Digipost eller E-boks.

Hva må du gjøre?

Vi anbefaler at alle som venter post fra kommunen, logger seg inn i digitale postkasse. De som ikke har opprettet digital postkasse, kan gjøre det enkelt her: Norge.no | Veiviser til offentlige tjenester på nett eller

Vil du ha brevet i posten?

Hvis du leser posten din i Altinn, får du den ikke på annen måte. Hvis du ikke leser posten i løpet av to døgn, skriver vi ut dokumentene og sender dem via Posten. Har du valgt Digipost eller E-boks så vil ikke posten bli printet ut og sendt.


Kan jeg reservere meg?

Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post. Du kan også reservere deg i forhold til digital postkasse her: https://www.norge.no/nb/reservasjon eller ringe 800 30 300.

 

Næringsliv

Firmaer har ikke rett til å reservere seg mot digital post. 

Alle typer virksomheter må opprette en digital postkasse og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed når det ligger post i firmaets digitale postkasse.

Adresseoppslag

Uavhengig om posten blir sendt digitalt eller på papir, så bruker vi mottaker sin adresse som er registrert i Folkeregisteret.

Mer informasjon om digitale postkasser finnes på www.norge.no