Hvis du trenger nødhjelp i Norge, ringer du: Medisinsk - 113, Politi - 112, Brann - 110

Utenom ordinær åpningstid har vi følgende vakttelefoner:

  • Teknisk vakttelefon 907 34 239
  • Hjemmesykepleien 915 14 255

 

  • Legevakten 116 117 (Legevakten for Drammensregionen)
  • Barnevernsvakten Drammen 32 86 21 00
  • Barnas alarmtelefon 11 61 11 (gratis alarmtelefon for barn og unge)
  • Ved strømbrudd se Skagerak nett

Svelvik sykehjem
Hovednr: 33 78 02 00
Til avd: 33 78 02 35
Skjermet avd: 33 78 02 38
Mobil sykepleieransvarlig avd: 970 56 627
Mobil skjermet avd: 970 56 626