Rådmannens ledergruppe

Rådmann Leif-Arne Steingrimsen

Rådmann - Leif-Arne Steingrimsen

Tlf. 33 78 01 00

E-post: 

 

Rådmannens stedfortreder og avdelingsleder samfunnsplanlegging: Anne Synnøve Horten

Tlf. 33 78 01 00

E-post: 

 

Kommunalsjef Helse og omsorg - Dagny Nordal Pettersen

Tlf. 33 78 01 00

e-post

 

 Kommunalsjef Oppvekst og utdanningstjenester - Karen Tone Børsum

Tlf. 33 78 01 00

E-post. 

 

Kommunalsjef Investerings- og næringsprosjekter - Ulf Kareliusson

Tlf. 33 78 01 00

E-post 

 

Kommunalsjef Kultur og Byutvikling – Eirin Bråten Nygård

Tlf. 33 78 01 00 

E-post:

 

Avdelingsleder Borgertorg - Ranveig Hushovd

Tlf. 33 78 01 00

E-post

 

Avdelingsleder Personal- og kvalitetsutvikling - Frøydis Vaagsland

Tlf. 33 78 01 00

E-post: 

 

 Avdelingsleder Økonomi og rapportering – Lars Thomas Ellstrøm

Tlf. 33 78 01 00

E-post: 

Politisk ledelse