2013 var første gangen Årbok for Svelvik ble utgitt.

Bøkene får du kjøpt på Rådhuset, Biblioteket og Frivilligsentralen.

Bøkene omhandler historier fra gamle dager, og koster: 
Kr 220 pr stk. 

Tre bøker kr 600. Vi har igjen noen bøker fra tidligere utgivelser. 

 Årbok for 2017

Årbok 2016 

  Årbok 2014