Svelvik er en gammel seilskuteby og den var ladested for Drammen i sin tid.

Svelvikstrømmen er et smalt sund som nesten stenger Drammensfjorden. Strømmen som er stri, forårsaket store vanskeligheter for skipsfarten i gamle dager. Og det var kjentfolk som bodde i nærheten som måtte hjelpe. 

I 1845 ble seilskutebyen Svelvik ladested og byen var vinterhavn for Drammen. Den gangen frøs den indre delen av fjorden og stengte Drammens havn inne. Det var før isbryternes tid.

Drammen måtte derfor benytte havnen i Svelvik i vintermånedene, og her ble skipene lagt i opplag om vinteren. Svelvikstrømmen har alltid vært hovedåren for trafikk fra og til Drammen, og for Svelvik var havnen og strømmen selve livsnerven. 

Svelvik sentrum står i NB! registeret til Riksantikvaren 

Svelvik blir by

Svelvik kommune vedtok i 1998 at tettstedet Svelvik kan bruke betegnelsen by.

Historielag og museer i Svelvik