Elias Kræmmer eller Anton B. Nilsen som han egentlig het. Ble født i Svelvik 1855 og døde i 1936. Han var forfatter og gründer. Han skrev en lang rekke populære underholdningsbøker under psevdonymet Elias Kræmmer.

I 1877 flyttet han til Fredrikstad og ble disponent for Fredrikstad Dampsag. Han startet så sitt eget trelastfirma, Anth.B.Nilsen & Co Ltd i 1879. Dette solide firmaet ligger rett ved siden av rådhuset i Oslo.

Firmaet ble senere utvidet til å omfatte industri-, eksport-, agentur- og assuransevirksomhet. I 1879 grunnla han Tofte Cellulosefabrikk (senere Norske Skog), og i 1906 Hurum Cellulosefabrik (senere Hurum Fabrikker).

Han var fransk og svensk visekonsul, og representerte Fredrikstad på Stortinget i perioden 1895-97. Han ble slått til ridder av St. Olavs Orden, fikk den svenske Nordstjerneorden og den Franske Æreslegions orden.