Personvernerklæring for skjermdialog

Definisjoner (ref. personopplysningsloven §2)

  • Personopplysning: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson
  • Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (mottakende instans)
  • Databehandler: Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Svelvik kommune som databehandler og behandlingsansvarlig av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle seg trygg på at gjeldende lover og regler følges.

Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Personopplysninger

Samtykket av personvernerklæringen gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene. Personvernerklæringen må samtykkes hver gang du skal sende en søknad.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker, Svelvik kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Svelvik kommune kan motta og lagre disse opplysningene.

Sikker linje

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens server foregår over sikker linje (HTTPS).

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til Drammen kommune. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. 

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte våre elektroniske søknadsskjemaer.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, er du velkommen til å ta kontakt med kommunen.