Vi har høstferie og blir ikke å treffe 3. okt. i Svelvik. Telefon og besøkstid i Mjøndalen mellom kl. 12 og 14.

Åpningstider Plan og bygg

Nedre Eiker kommune utfører plan- og byggesaksarbeidet for Svelvik kommune.

Byggesak er på rådhuset i Svelvik onsdager fra kl. 09:00 - 15:00

Telefon og besøkstid i Mjøndalen er hverdager fra kl. 12:00 - 14:00,
tlf.: 32 23 25 00 

Postadresse: 

Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

.

Merk sakene med: Byggesak eller plansak, Svelvik, adresse eller gårds- og bruksnummer eller saksnummer.

Hvis du har sendt inn en bygge-/delesak, ta kontakt med saksbehandler på e-postadressen som er oppgitt i orienteringsbrevet.

Besøksadresse: 

Nedre Eiker kommune
Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen