Normalt er byggesaksbehandlere tilgjengelige på rådhuset hver onsdag. Denne sommeren vil det ikke være saksbehandlere til stede på rådhuset onsdag 13. juni og onsdag 11. juli.

Nedre Eiker kommune utfører plan- og byggesaksarbeidet for Svelvik kommune.

Telefon og besøkstid er mandag  til fredag kl. 12:00 - 14:00, tlf.: 32 23 25 00

Postadresse: 

Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

.

Merk sakene med: Byggesak eller plansak, Svelvik, adresse eller gnr og brnr eller saksnr.

Besøksadresse: 

Nedre Eiker kommune
Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen
Byggesak er også tilstede på rådhuset i Svelvik onsdager fra kl. 09:00 - 15:00