Plan og bygg i Svelvik har telefon- og besøkstid torsdager fra kl. 12-15.