Prosessen

Arealoverføring vil si overføring av areal mellom to naboeiendommer.

Dette gjelder typisk saker hvor arealet som ønskes overført er for stort for en grensejustering. Maksimalt areal som kan overføres ved grensejustering er inntil 5 % av den minste eiendommens areal.

Arealoverføring innebærer to prosesser:

  1. Tillatelse til arealoverføring
  2. Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og arealoverføringen tinglyses)

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring eller dispensasjon fra reguleringsplanen.

 

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...