Gebyrer

  1. Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven beregnes etter gebyrregulativets kap. 2.5.4
  2. Gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretning, dokumentavgift og tinglysing) beregnes ut fra arealstørrelsen etter gebyrregulativets kap. 5.9
  3. Gebyr for klarlegging av grenser kommer i tillegg der eiendommen(-e) har usikre grenser

 

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...