Gebyrer

  1. Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven beregnes etter gebyrregulativets kap. 2.5.4
  2. Gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretning, dokumentavgift og tinglysing) beregnes ut fra arealstørrelsen etter gebyrregulativets kap. 5.9
  3. Gebyr for klarlegging av grenser kommer i tillegg der eiendommen(-e) har usikre grenser

Les gebyrregulativet for plan og byggesaker her.

Fra 1.07.2018 gjelder disse gebyrene.