Saksgang

  • Søknaden behandles først hos plan og bygg etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven
  • Saken oversendes til Drammen Kart og geodata når det er fattet vedtak. Det kan da gjennomføres oppmålingsforretning etter bestemmelsene i matrikkelloven. Eventuelle vilkår i tillatelsen må være oppfylt. Oppmålingsforretning blir utført av Drammen Drift Landmåling KF
  • Registrerte eiere av alle berørte eiendommer blir varslet om oppmålingsforretningen. Ved forretningen blir nye grensepunkter satt ut og påvist for partene. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret
  • Arealoverføring skal tinglyses, og etter tinglysing får partene tilsendt matrikkelbrev som viser registrerte opplysninger om eiendommene

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...