Slik går du frem

 1. Bestill situasjonskart og naboliste fra kommunen
 2. Send ut nabovarsel, skjema 5154, basert på liste fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 3. Send søknadsskjema til kommunen, skjema 5174.
  Vedlegg:
  a. Kart som viser ønsket grenseforløp etter arealoverføringen
  b. Gjenpart m/kvittering for nabovarsel, skjema 5155
  c. Rekvisisjon av oppmålingsforretning, skjema 5880
  d. Erklæring om arealoverføring når det gjelder arealoverføring mellom eiendommer med forskjellige eiere, skjemaet finnes her  hos Statens kartverk
  e. Samtykke til tinglysing fra eventuelle rettighetshavere

Skjemaene finnes på sidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Søknad med vedlegg sendes kommunen pr. post, adressen finner du nederst på denne siden.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...