Gebyrer

  1. Gebyr for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven beregnes etter gebyrregulativets kap. 2.5
  2. Gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven (oppmålingsforretning, tinglysing av eiendom, samt tinglysing av eventuelle erklæringer om rettighet i fast eiendom) beregnes ut fra arealstørrelsen etter gebyrregulativets kap. 5.1
  3. Gebyr for klarlegging av grenser kommer i tillegg der eiendommen(-e) har usikre grenser

Les gebyrregulativet for plan og byggesaker her.

Svelvik kommune har et interkommunalt samarbeid med Dramme kart og geodata i Drammen kommune når det gjelder eiendomssaksbehandling.