Saksgang

  1. Søknaden behandles først hos plan og bygg etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven
  2. Saken oversendes til Drammen kart og geodata når det er fattet vedtak. Det kan da gjennomføres oppmålingsforretning etter bestemmelsene i matrikkelloven. Eventuelle vilkår i tillatelsen må være oppfylt. Oppmålingsforretning blir utført av Drammen Drift Landmåling KF
  3. Registrerte eiere av alle berørte eiendommer blir varslet om oppmålingsforretningen. Ved forretningen blir nye grensepunkter satt ut og påvist for partene. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret
  4. Ny eiendom skal tinglyses, og etter tinglysing får partene tilsendt matrikkelbrev som viser registrerte opplysninger om eiendommene

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...