Slik går du frem

 1. Bestill situasjonskart og naboliste fra kommunen
 2. Send ut nabovarsel, skjema 5154, basert på listen fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 3. Send søknadsskjema, skjema 5174, til kommunen.
  Vedlegg:   
  - Kart som viser ønsket deling     
  - Gjenpart m/kvittering for nabovarsel, skjema 5155   
  - Rekvisisjon av oppmålingsforretning, skjema 5880

Skjemaene finner du her på siden til Direktoratet for byggkvalitet.

Søknad med vedlegg sendes til Svelvik kommune pr. post, adressen finner du nederst på denne siden.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...