Hvem kan søke?

De som har grunnbokshjemmel som eier/fester til den aktuelle matrikkelenheten eller stat/fylkeskommune/kommune.