Hvem kan søke?

De som har grunnbokshjemmel som eier/fester til den aktuelle matrikkelenheten eller stat/fylkeskommune/kommune.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...