Slik søker du

Krav (rekvisisjon) om grensejustering, skjema 705881e, skal skje skriftlig. Skjemaet kan lastes ned fra Statens kartverks nettsider her.

Følgende vedlegg skal med:

  • Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for
  • Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer
  • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jfr. jordloven)
  • Verdianslag for involverte eiendommer

Søknad med vedlegg sendes til kommunen, adressen står nederst på denne siden.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...