Kartinnsyn - se i kart

Lenke til kart

Lenke til kart med skråfoto

Spørsmål om kart

Det kan forekomme feil på kartet. Det kan gjelde eiendomsgrenser, ledninger, kabler, kummer m.v.  Ved prosjektering/anleggsarbeid må slike forhold undersøkes nærmere.

Spørsmål, kan stilles til  eller . Drammen kommune. tlf. 32 04 00 00.

Bestilling av kart

Selv om webløsningen gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen, erstatter ikke den dagens rutiner for bestilling av forenklet situasjonskart for bygge- og deletiltak. Bestilling av forenklet situasjonskart

Høydegrunnlaget i Svelvik

Les mer om endringen i høydegrunnlaget i Svelvik