Hvem kan søke?

De som har grunnbokshjemmel som eier /fester til den aktuelle matrikkelenheten (eiendommen) eller stat / fylkeskommune/kommune.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...