Hvem kan søke?

De som har grunnbokshjemmel som eier /fester til den aktuelle matrikkelenheten (eiendommen) eller stat / fylkeskommune/kommune.