Saksbehandlingstid

Krav om klarlegging av grenser skal behandles av kommunen innen 16 uker i følge matrikkelloven.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...