Saksgang

  1. Rekvisisjon om klarlegging av grenser blir registrert i Svelvik kommune
  2. Drammen kart og geodata i Drammen kommune mottar søknaden
  3. Drammen kart og geodata sender ut brev og Svelvik kommune sender faktura i henhold til gebyrregulativet
  4. Oppmålingsforretningen blir utført av Drammen Drift KF- Landmåling
  5. Registrerte eiere av berørte eiendommer vil bli innkalt til oppmålingsforretningen. Grensepunktene blir merket og målt inn og lagt inn i matrikkelen (eiendomsregisteret)
  6. Drammen kart og geodata sender underretning til partene når saken avsluttes
  7. Informasjon og kundekontakt besørges av Drammen kart og geodata i Drammen kommune. Se kontaktinfo. under. 

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...