Slik søker du

Søknadsskjema for klarlegging av grenser, skjema 705881e, finner du her på kartverkets nettsider.

Søknadsskjema sendes til kommunen pr. post, se adresse nederst på denne siden.