Slik søker du

Søknadsskjema for klarlegging av grenser, skjema 705881e, finner du her på kartverkets nettsider.

Søknadsskjema sendes til kommunen pr. post, se adresse nederst på denne siden.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...