Vilkår

  • Benytt standard søknadsskjema og kommunens målestokkriktige kart
  • Ved klarlegging av sikre grenser – målebrev/matrikkelbrev