Vilkår

  • Benytt standard søknadsskjema og kommunens målestokkriktige kart
  • Ved klarlegging av sikre grenser – målebrev/matrikkelbrev

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...