Her kan du finne reguleringsplaner for området du bor i samt for hele Svelvik.

Nå kan alle se på samtlige av kommunens gjeldende reguleringsplaner på Svelvik kommunes nettside i innsyns- eller kartmodulen. Man kan velge å slå av og på forskjellige plantyper, og under, som bakgrunn, ligger kart med alle bygninger og eiendomsgrenser.

Aller reguleringsplaner ligger i innsynsmodulen