Prosessen

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få de sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få de sammenslått til ett festenummer.