Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles av kommunen innen 6 uker.

 

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...