Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles av kommunen innen 6 uker.