Saksgang

  1. Rekvisisjonen søknadsskjema blir registrert i Svelvik kommune
  2. Kart og geodata-avdelingen i Drammen kommune mottar og behandler søknaden
  3. Sammenslåingen blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og sendt til Kartverk tinglysing
  4. Underretning og matrikkelbrev blir sendt til rekvirent over den bestående eiendom etter sammenslåing
  5. Informasjon og kundekontakt besørges av Drammen kart og geodata i Drammen kommune

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...