Saksgang

  1. Rekvisisjonen søknadsskjema blir registrert i Svelvik kommune
  2. Drammen kart og geodata i Drammen kommune mottar og behandler søknaden
  3. Sammenslåingen blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og sendt til Kartverk tinglysing
  4. Underretning og matrikkelbrev blir sendt til rekvirent over den bestående eiendom etter sammenslåing
  5. Informasjon og kundekontakt besørges av Drammen kart og geodata i Drammen kommune