Slik søker du

Søknadsskjema, skjema 705806e,  lastes ned fra Kartverket her, fylles ut og sendes kommunen pr. post, adressen finner du nederst på denne siden.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...