Prosessen

Å seksjonere vil si å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.

Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering. Det er også mulig å slette en seksjonering.

Seksjonering/reseksjonering er regulert av lov om Eierseksjoner.

Når en eiendom seksjoneres opprettes det et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse, og en oppdeling i eierseksjoner der den enkelte sameier har eksklusiv bruksrett til sin seksjon.  I tillegg til bruksrett til egen seksjon, eier hver seksjonseier også en andel av den totale eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker og andre flerboligbygg, samt næringsbygg med forskjellige eiere. Seksjonering er kun aktuelt for bebygde eiendommer.

I tillegg til selve bruksenheten (boligen) kan en seksjon også omfatte et uteareal. Seksjonering med uteareal krever kartforretning og oppmåling av utearealet i henhold til matrikkelloven.

Hver seksjon et eget rettsobjekt og kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...