Saksbehandlingstid

Begjæringen behandles normalt innen 12 uker.