Saksgang

Kommunen kontrollerer at en rekke lovsatte vilkår er til stede, bl.a. at hver enhet har en hensiktsmessig avgrensning og tilfredsstiller visse kvalitetskrav.

Seksjonene føres inn i matrikkelen av kommunen. Deretter sender kommunen nødvendig dokumentasjon for opprettelse av grunnboksblad for hver seksjon til tinglysing. Eierseksjonssameier med 9 eller flere seksjoner skal registreres i foretaksregisteret.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...