Kontaktinformasjon

Nedre Eiker kommune utfører plan- og byggesaksarbeidet for Svelvik kommune.

Telefon og besøkstid er mandag  til fredag kl. 12:00 - 14:00

Postadresse:

Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

e-post.  

Merk sakene med: Byggesak eller plansak, Svelvik, adresse eller gnr og brnr eller saksnr.

Besøksadresse: 

Nedre Eiker kommune
Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen
Tlf. 32 23 25 00

Byggesak har en representant tilstede i Svelvik onsdager fra kl. 09:00 - 15:00
Besøksadresse:
Åsgaten 24
3060 Svelvik 

tlf. 33 78 01 00