Våre byggesaksbehandlere kan veilede og svare på spørsmål vedrørende byggetiltak eller deling av eiendom i Nedre Eiker eller Svelvik.

Har du allerede sendt inn bygge- eller delesak og lurer på status i saken?

 • I vårt saksarkiv kan du finne all inn og utgående post i din sak.
 • Ønsker du kontakt med saksbehandler for din sak, så benytter e-postadressen til saksbehandler som oppgitt i orienteringsbrevet vi sender deg etter å ha mottatt din søknad. E-post benyttes både til å stille spørsmål eller be om tidspunkt for møte/samtale.
 • Har du ikke tilgang til e-post, kan du ringe 481 44 461 mellom kl 12:00 14:00.

Har du et generelt spørsmål?

Dette er et tilbudet  beregnet på de som ennå ikke har sendt inn bygge-/delesak.

For byggesaker i  i Svelvik kommune

 • Vi har telefon- og besøkstid i Svelvik hver onsdag kl. 09 - 15. Tlf. 33 78 01 00.  Besøksadresse er: Åsgaten 24, 3060 Svelvik (Svelvik rådhus)
 • Øvrige dager: telefon- og besøkstid i Nedre Eiker er hverdager utenom onsdag mellom kl. 12 -14.  Besøksadresse er: Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen (Rådhuset i Nedre Eiker).

Vi kan gi informasjon om:

 • Byggetiltaket er søknadspliktig eller fritatt fra søknadsplikt og
 • hvorvidt du kan søke (og bygge) selv, eller må ha hjelp av fagfolk (ansvarlig søker)
 • Hvordan du søker og hvilke dokumentasjon som kreves
 • Hvor du kan finne gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser (Mest brukt er Plan og bygningsloven, forvaltningsloven, TEK10 og SAK10)
 • Hvor du kan finne gjeldende reguleringsplan- og  kommuneplanbestemmelser for din eiendom
 • Hvordan du bestiller situasjonskart og naboliste 
 • Hvordan du bestiller forhåndskonferanse, hvis du har behov for det.
 • Hvor du finner søknadsblanketter.

Vi kan dessverre ikke hjelpe med:

 • Å vurdere om byggetiltaket kan godkjennes (Fordi dette må vurderes av saksbehandler når saken er mottatt i komplett stand innenfor gjeldende saksbehandlingstider)
 • Å fylle ut søknadsskjemaer eller kontrollere søknaden din
 • Å vurdere om dokumentasjonen er god nok for å få behandlet saken
 • Å vurdere en sak som er til behandling hos en annen saksbehandler. Fordi dette kan kun gjøres av saksbehandleren selv.