Hvem kan søke?

De som har grunnbokshjemmel som eier eller personer med fullmakt. Samtlige hjemmelshavere til seksjonene eller de som er gitt fullmakt må signere.