Vilkår

Krav om oppmålingsforretning, skjema 705881e, skal følge med  seksjonering/reseksjonerings begjæring. Grensene for uteareal må tydelig framkomme på målholdig situasjonsplan.

Søknad med vedlegg sendes til kommunen pr. post, se adressen nederst på denne siden.