Vilkår

Krav om oppmålingsforretning, skjema 705881e, skal følge med  seksjonering/reseksjonerings begjæring. Grensene for uteareal må tydelig framkomme på målholdig situasjonsplan.

Søknad med vedlegg sendes til kommunen pr. post, se adressen nederst på denne siden.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...