Gir du oss god informasjon om dine plan- eller byggesaker vil det hjelpe oss å gi deg en raskere tilbakemelding.

Informasjonen vi trenger er:

  • Kontaktopplysninger, som navn, tlf. nr og e-postadresse
  • Gårds og bruksnummer på eiendommen eller adresse
  • Hva henvendelsen gjelder

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Behandling og utarbeidelse av arealplaner etter plan- og bygningsloven
  • Behandling av alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven
  • Produksjon og vedlikehold av den offentlige kart- og oppmålingstjenesten innen kommunen.

Her finner du ulike elektroniske søknadsskjemaer som brukes i plan- og byggesaker: