Svelvik kommune går fra 1. januar 2020 sammen med Drammen og Nedre Eiker. Den nye kommunen skal hete Drammen kommune. Fra oktober til desember vil de tre kommunene ha én ordfører hver, i tillegg til ordføreren for den nye kommunen. De folkevalgte i de tre eksisterende kommunene skal ikke vedta ny politikk i perioden. Det nye kommunestyret skal ha flere møter før årsskiftet og vil vedta politikk som skal gjelde fra 1. januar 2020.