Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ, og behandler og avgjør en rekke saker som er delegert av kommunestyret.

I tillegg behandler formannskapet forslag til økonomiplan og årsbudsjett, og gir innstilling i en rekke andre saker som skal til kommunestyret. Formannskapet består av 7 medlemmer og varamedlemmer, som velges blant kommunestyrets medlemmer for 4 år.

Ordfører leder formannskapets møter.