Svelvik kommunes mål og ambisjoner for kommunereformen. Ny kommune skal være etablert 01.01.2020.

Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning i ny kommune.

Sterk region

Inkluderende prosess med flest mulig kommuner i Drammensregionen for å avklare retningsvalg.  Fokus på potensial for vekst og utvikling i ny kommune; gode tjenester, flere oppgaver og større verktøykasse for god regional- og lokalsamfunnsutvikling.

Sterk lokal kultur og identitet

Bygge sterke lokale møteplasser, idretts- og kulturinstitusjoner, fremme lokal identitet, kunst og kultur. Strategiprosesser for å tydeliggjøre Svelvik sine kvaliteter og identitet, samt prioritere innsats i henhold til vedtatte planer, strategier og tiltak for området.

Bærekraftig økonomi

Svelvik kommune skal være likvid, ha en sunn drifts- og investeringsøkonomi, være ute av ROBEK-registeret og kunne avvikle eiendomsskatt i 2017.

Følg prosjektet

Fakta, milepæler og nyheter om kommunereformen: