Barnetråkk

Barnetråkk er en metode for innsamling av informasjon om hvordan barn og unge bruker og opplever sine fysiske omgivelser. Mer informasjon: www.barnetråkk.no

Barnetråkk er vedtatt som ett av tiltakene som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen, og være en del av demokratiopplæringen til barn og unge i Svelvik.

Barnetråkk vil gjennomføres hvert år og inngå i skolenes ordinære undervisning. Det vil velges ulike temaer fra år til år, avhengig av hva det er behov for informasjon om fra barn og unge. Det er 6. klassene og i 9. klasse som deltar i registreringene, som er et samarbeid på tvers av kommunens fagområder.

Barnetråkkregistreringene vil brukes som kunnskapsgrunnlag for kommunale saksbehandlere, hvor tjenesten som "eier" temaet det enkelte år vil ha en særskilt rolle i analysearbeidet for å kunne få mest mulig ut av det barna og de unge har registrert.