Gjestebud

I Svelvik har innbyggere og kommuneadministrasjonen sammen utviklet medvirkningsmetoden Gjestebud, for å nå innbyggere som kan være vanskelige å nå og få innspill fra.

Gjestebud når alle uansett livssituasjon, etnisk bakgrunn, kjønn, alder og hvor de oppholder seg. Metoden gir grundige og reflekterte tilbakemeldinger/innspill, og krever mindre kommunal ressursbruk. Gjestebud kan brukes til å innhente kunnskap, forslag til tiltak eller prioriteringer.

Gjestebud gjennomføres av innbyggere, uten kommunal deltakelse, og går ut på at innbyggere inviterer gjester til å diskutere et "oppdrag" gitt av kommunen.

Gjestebud er brukt for å innhente kunnskap om ønskede boformer hos seniorer, hvilke kvaliteter unge vektlegger når de skal velge bosted, hvordan forstå kommunens rolle i forhold til ensomhet og tilbakemeldinger på mål og strategier i kommunale planer.