Høsten 2018 vil kommunen med lokale samarbeidspartnere innkalle til åpne informasjonsmøter på Berger, sentrum, Ebbestad og Nesbygda. Alle er hjertelig velkomne til å delta. På disse møtene informeres det om lokalutvalg og valg av utvalgenes første medlemmer bli gjort.

Les om lokalutvalg i Svelviksposten: Brenner du for lokalmiljøet ditt?

Formålet

I 2020 blir Svelvik en del av nye Drammen og for politikerne i Svelvik er det viktig at Svelvik har etablert en arena som ivaretar lokalmiljøene. Lokalutvalgets formål er å styrke lokalt fellesskap og engasjement i Svelvik.

Som et medlem av et lokalutvalg blir du med på å realisere ideer og prosjekter som skaper verdi for lokalsamfunnet og gjennom direkte dialog med politikere får du mulighet til å gi innspill og påvirke politiske beslutninger for ditt lokalmiljø.

Lokalutvalgene blir bindeleddet mellom lokalbefolkningen og kommunen.

Med denne utvalgsformen skal det være enkelt å påvirke og interessant å delta. Det er lokalbefolkningen som kjenner sitt lokalmiljø best og de som vet hvilke behov som finnes og hvilke tiltak som bør settes i gang.

Oppstart og hvordan bli medlem

Lokalutvalgene kan bestå av fra 3 til 7 representanter. Alle som er over 15 år kan velges som medlem. Når lokalutvalgets medlemmer er valgt, vil en av dem bli lokalutvalgets leder. Lederen har hovedansvaret for dialogen mellom lokalutvalget, kommunen og politikerne.

Det er ønskelig at lokalutvalgene er satt sammen av personer med forskjellig bakgrunn. (Alder, kjønn, etnisitet og yrke.)  

Medlemmene av lokalutvalget velges for to år. Hvor halvparten stiller til valg samtidig. Med en slik løsning sikres det at lokalutvalget alltid har medlemmer med kjennskap til hvordan utvalgene drives.

Lokalutvalgene har oppstart høsten 2018. Invitasjon til møtene blir annonsert og lagt på kommunens hjemmeside.

Neste valg av medlemmer vil da være i februar 2020, og fra februar 2020 skal man begynne med valg av medlemmer hvert år.

Arbeidsform

For at lokalutvalgene skal fungere best mulig bestemmer de selv sin arbeidsform.

Fire møter

Lokalutvalget møter kommunen og politikere fire ganger i året.

  • Først inngås det en samarbeidsavtale  
  • Det blir fellesmøte med kommunens fire lokalutvalg hvor temaer som omhandler hele Svelvik blir satt på dagsorden
  • To dialogmøter med politikere hvor lokalutvalget og politikere sammen kommer fram til aktuelle temaer som skal tas opp. I disse møtene har også lokalutvalgene mulighet til å komme med innspill til Kommuneplanens handlingsdel og budsjett.

Egne midler

Lokalutvalget vil årlig få utbetalt kr 25.000 som de selv står fritt til å disponere. For at lokalutvalget skal bruke minst mulig tid på administrasjon kan kommunen om ønskelig føre regnskap.

Råd og hjelp

To politikere vil følge opp hvert sitt lokalutvalg. Samtidig stiller kommunen med en dedikert kontaktperson.

Samarbeidsavtale og årsrapport

Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom lokalutvalget og kommunen. Den skal avklarer forventninger og roller.

Lokalutvalget skal levere en årsrapport til kommunen. Rapporten skal inneholde:

  • hvilken innspill lokalutvalget har fått fra lokalmiljøet
  • hvordan tilgjengelige midlene har blitt brukt 
  • hvilken innspill lokalutvalget har til kommunestyret 
  • visjon og ønsker for videre utvikling i lokalmiljøet

Kontakt oss

Har du spørsmål angående lokalutvalg er det bare å ta kontakt med:

Helene Fjellberg

Eller postmottak