Illustrasjon: Egil Bjørøen

Illustrasjon: Egil Bjørøen

Hensikten er å avklare hvilke typer velferdsteknologiske hjelpemidler Svelvik kommune skal prioritere og innføre de neste 4 årene, for at innbyggere skal bo i egen bolig lengst mulig og samtidig føle seg trygge.

Oppgaveutvalget skal

  • Kartlegge og lage oversikt over velferdsteknologiske muligheter
  • Lage forslag til hvilke velferdsteknologiske løsninger som bør prioriteres i 4 års perioden

Hvem sitter i Oppgaveutvalget

Her kan du se hvem som er med i oppgaveutvalget for  fremtidas omsorgstjenester - velferdsteknologi. Det er 5 politikere og 10 innbyggere. 

 Mandat

Oppgaveutvalgets arbeid er nærmere beskrevet i et mandat, vedtatt av kommunestyret 19. desember 2016 (sak 79/16).

 Les mandatet for  Oppgaveutvalg Fremtidas omsorgstjenester - velferdsteknologi 

Møter

Dette er framdriftsplanen for oppgaveutvalgets møter.

Her kan du lese referater og presentasjoner fra møter i oppgaveutvalget.

Resultatet av arbeidet skal overrekkes formannskapet 22. august 2017.

Telefon

409 21 195

E-post