Oppgaveutvalget skal

  • Finne ut hva innbyggerne i Nye Drammen vet om Svelvik og hvordan Svelvik oppfattes
  • Lage oversikt over steder, kvaliteter og opplevelser i Svelvik – som er verdt å kjenne til og å besøke
  • Foreslå hva Svelvik kommune kan gjøre for at innbyggerne i Nye Drammen kan bli oppmerksomme på, interessert i og bedre kjent med Svelvik
  • Foreslå hva som kan gjøres for å få enda flere Svelvikambassadører, både blant kommunens innbyggere og innbyggerne i Nye Drammen
  • Foreslå hvordan steder, kvaliteter og opplevelser i Svelvik kan presenteres for innbyggerne i Nye Drammen, på nye og kreative måter

Hvem sitter i oppgaveutvalget

Medlemmer i Oppgaveutvalg omdømmeprosjektet "Svelvik 2020".

Mandat

Oppgaveutvalgets arbeid er nærmere beskrevet i et mandat, vedtatt av kommunestyret 19. desember 2016 (sak 79/16).

Les mandatet for Oppgaveutvalg for Omdømmeprosjektet "Svelvik 2020"

Møter

Det utarbeides framdriftsplan for oppgaveutvalgets møter. (Blir lagt inn når den er klar).

Her kan du lese referater og presentasjoner fra møter i oppgaveutvalget.

Resultatet av arbeidet ble overrakt formannskapet 22. august 2017.